Korki pneumatyczne i mechaniczne

Korki uszczelniające Vetter to optymalne rozwiązanie w sytuacjach, gdy trzeba szybko i skutecznie uszczelnić rurę. Zaletą korków jest możliwość wyboru ciśnienia wywieranego na ściankę rury: od 0,5 bar do 2,5 bar. Korki uszczelniające znajdują zastosowanie w przemyśle,budownictwie, gospodarce wodnej oraz w pożarnictwie. Służą do uszczelniania rur o średnicach od 25 mm do 2000 mm. Na specjalne zamówienie możliwe jest dostosowanie średnicy korka do wymagań klienta (nawet powyżej 2000 mm).


Zastosowanie:

  • uszczelnianie rur ściekowych podczas naprawy lub konserwacji
  • zapobieganie przedostawaniu się ścieków do instalacji w przypadku np. powodzi, pęknięcia rur oraz w czasie czyszczenia, kontroli lub naprawy instalacji
  • badanie szczelności rurociągów