Przepompownie

Przepompownie Wavin znajdują zastosowanie w systemach kanalizacji ciśnieniowej i mieszanej (grawitacyjno - ciśnieniowej). W zależności od wielkości zbiornika i zamontowanej w nim pompy, przepompownie Wavin są w szczególności przydatne przy odprowadzaniu ścieków z pojedynczych gospodarstw domowych (przydomowe pompownie ścieków), hoteli, obiektów biurowych i użyteczności publicznej, małych zakładów pracy czy osiedli o rozproszonej zabudowie, gdzie ułożenie konwencjonalnej kanalizacji jest zbyt drogie.