Systemy rozsączania

Wavin Q-Bic Plus

Wavin Q-Bic Plus stanowi najnowszą ofertę Wavin w zakresie zarządzania wodą opadową. To modułowy system retencji i rozsączania wody opadowej, który wyznacza całkowicie nowe standardy pod względem swobody projektowej, szybkości montażu oraz dostępu w celu kontroli i czyszczenia.

Wavin AquaCell Plus

Skrzynki z kanałem inspekcyjnym Wavin AquaCell Plus są lekkie, dzięki czemu montaż systemu jest prosty i nie wymaga używania ciężkiego sprzętu. Zaprojektowane zostały pod kątem zachowania odporności na zniszczenie zarówno od obciążeń statycznych (przykrywający i otaczający je grunt), jak i od obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów).